Informacje prawne

Serwis SAFRAN (dalej zwany Serwisem) jest prowadzony przez Safran i jego Spółki.

Publikacje podawane w serwisie przygotowywane są w Safranie, spółce założonej i działającej zgodnie z prawem francuskim, o kapitale zakładowym 83 405 917 Euro, z siedzibą przy Boulevard du Général Martial Valin 2, 75015 Paryż (Francja), wpisaną do Rejestru Handlowego Spółek pod numerem 562 082 909,

Tel.: +33 (0)1 40 60 80 80;

Dyrektor Generalny: Philippe Petitcolin

Hosting:

NBS Systems, spółka założona i działająca zgodnie z prawem francuskim, z siedzibą przy rue Bernard Buffet 8, 75017 Paryż

Tel.: +33 1 58 56 56 13

Użytkownicy odwiedzający serwis zgadzają się korzystać z niego na następujących warunkach:

Zmodyfikowany projekt techniczny: Smile

Zmodyfikowany projekt graficzny: Makheia

Klauzule prawne

Serwis i jego zwartość stworzono zgodnie z prawem obowiązującym we Francji, ale dostęp do niego mają też inni użytkownicy. Serwis i jego zawartość przeznaczone są dla wszystkich.

W przypadku rozbieżności między informacjami zamieszczonymi na francuskojęzycznej i anglojęzycznej wersji serwisu internetowego Spółki, wersja francuskojęzyczna serwisu Spółki będzie wiążąca.

Zawartość  

Safran nie gwarantuje, że informacje uzyskane w Serwisie zawierają wszelkie precyzyjne dane. Treści Serwisu publikowane są wyłącznie dla celów informacyjnych. Umieszczone w Serwisie informacje, w tym dotyczące obrotu udziałami stron trzecich, nie są przeznaczone dla celów handlowych. Safran nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki, uproszczenia i opóźnienia związane z umieszczaniem informacji w Serwisie.

Zgodnie z powyższym, a także za wyjątkiem przypadków poważnego i umyślnego zaniedbania, Safran zrzeka się odpowiedzialności za szkody związane z brakiem ścisłych i precyzyjnych  informacji dostępnych w Serwisie. Safran nie ponosi również odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z nielegalnego wtargnięcia na Serwis strony trzeciej, działającej  z zamiarem naruszenia interesów lub wizerunku Safranu, szczególnie poprzez przedstawienie w nieprawdziwym świetle informacji umieszczonych na stronie.

 

Safran nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód czy wirusów powodujących szkody, w tym wpływających na przydatność sprzętu komputerowego, będących następstwem odwiedzin w Serwisie.

Linki do innych stron

Aby ułatwić dostęp do innych portali, które mogą dostarczyć dodatkowych informacji, w Serwisie Safran umieszczono szereg linków. Jednakże Safran nie może ponosić odpowiedzialności za portale internetowe stron trzecich, na które użytkownicy wchodzą z naszego Serwisu. Safran w żaden sposób nie kontroluje zawartości portali należących do innych podmiotów.

Z kolei portale zewnętrzne mogą zawierać  hiperlinki do naszego Serwisu, przy czym Safran nie ma żadnej kontroli, ani nie zatwierdza treści takich linków. Safran zaleca użytkownikom zapoznanie się z politykami portali, w których znajdują się odniesienia do Serwisu Safran.

Własność intelektualna

Wszystkie zdjęcia, szeroko rozumiane informacje, znaki handlowe, logotypy i nazwy domen zawarte w Serwisie są własnością Safran albo wykorzystywane na podstawie uzyskanych uprawnień, co jest wyjaśnione w zakładce Podziękowania.

Wykorzystanie, przesyłanie lub dystrybucja dokumentów oraz informacji zawartych w Serwisie, zarówno w postaci kopii częściowej lub całościowej, jak i w formie zmodyfikowanej, wymaga pisemnej zgody  Safranu. Przy czym obowiązek ten nie dotyczy kopiowania dla osobistych potrzeb niekomercyjnych, zgodnie z prawem własności intelektualnej i innymi wskazanymi prawami własności.

Kopie treści pobranych z Serwisu w części albo całości należy oznakować "©SAFRAN, Wszelkie prawa zastrzeżone ".

W odniesieniu do osób naruszających powyższe postanowienia podejmowane będzie postępowanie na drodze prawnej

Ochrona danych

Dane osobowe podlegają ochronie:

  • We Francji zgodnie z Ustawą o ochronie danych n°78-17 z 6.01.1978 w sprawie technologii informacyjnych, archiwów danych i swobód obywatelskich, a także art. 226-13 i nast. k.k.
  • W UE zgodnie z Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.10.1995 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

 

1 - Gromadzenie danych przez Safran

Na Serwerze Safranprzechowujemy dane dobrowolnie przekazane przez użytkowników za pośrednictwem formularzy internetowych.

2 - Bierne gromadzenie danych

Aby usprawnić poruszanie się użytkowników na portalu, podczas ich pobytu w Serwisie Safran automatycznie pobiera pewne dane za pośrednictwem niewielkich plików danych, tzw. „cookies". Można wyłączyć tę funkcję przy naszej polityce cookie.

Gromadzone dane to:

  • Adres IP użytkownika: adres IP jest przypisywany do komputera przez dostawcę usługi internetowej; identyfikator IP zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i nie może być automatycznie identyfikowany.
  • Login użytkownika, jeśli odwiedza zastrzeżoną część Serwisu  
  • Data i godzina wizyty w Serwisie oraz oglądane podstrony,
  • System operacyjny w komputerze użytkownika oraz wykorzystywana przeglądarka
  • Odwiedzane Serwisy Grupy i czas trwania połączenia.

Strona internetowa Safran wykorzystuje Google analytics, nie stosując agresywnych plików cookies. Dane gromadzone są jako sesje informacyjne generowane przez pobyt użytkownika na stronie i niszczone automatycznie w chwili opuszczenia Serwisu, albo 30 minut po zaprzestaniu aktywności.

3 - Kodeks postępowania i wykorzystanie danych

Safran wykorzystywać będzie zebrane dane wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na zadawane przez odwiedzających pytania, oraz aby spełniać spełnić zapotrzebowanie programów mailingowych, a także informować użytkowników o nowych funkcjach lub usługach Serwisu. Użytkownicy każdorazowo będą pytani o akceptację.

Dane osobowe przekazane dobrowolnie przez odwiedzającego będą pozostaną wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie będą wykorzystywane w celach komercyjnych, ani też podawane stronom trzecim dla potrzeb działań marketingowych lub związanych z pozyskiwaniem klientów.

4 - Poufność danych

Spółka Safran wdrożyła specjalne rozwiązania gwarantujące bezpieczne przechowywanie zgromadzonych danych we Francji tak, aby nie dopuścić do ich utraty, modyfikacji lub kradzieży.

Dostęp do systemów pamięci posiada ograniczona liczba uprawnionych osób.

5 - Dostęp do danych osobowych

Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych, każdy użytkownik może uzyskać informacje na temat przetwarzania jego danych osobowych, a także posiada prawo dostępu do przetworzonych danych osobowych i do ich modyfikacji, oraz do wniesienia sprzeciwu z uzasadnionego powodu. Aby skorzystać z przysługujących praw, należy napisać do Głównego Specjalisty ds. Prywatności w Safran, na adres safran.cpo@safran.fr.

Naciśnij Enter, aby wyszukać lub ESC, aby zamknąć